Rønning, Helge

er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med ytringsfrihetsspørsmål,tekstanalyse innenfor alle medier, internasjonal medieutvikling og demokrati.

Bøker av Rønning, Helge: