Bjarne Rogan Foto Arthur Sand

Bjarne Rogan Foto Arthur Sand

Rogan, Bjarne (red.)

Bjarne Rogan er kulturhistoriker og professor emeritus ved UiO/Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Han har undervist ved Universitetet i Oslo, der han også har vært instituttleder og dekan. Bjarne Rogan har skrevet og redigert bøker innen reiseliv, etnologiens og folkloristikkens faghistorie, museologi, materiell kultur og kystkultur. Han redigerte antologien Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte (Pax Forlag 1999).

Bøker av Rogan, Bjarne (red.):