Foto: Mari Vold

Foto: Mari Vold

Sæveraas, Torgeir Ekerholt

Torgeir E. Sæveraas (f. 1976) er historiker og forfatter. Han har tidligere utgitt romanen Stridsrasjoner (Aschehoug 2009) og sakprosabøkene I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar (Spartacus 2018) og Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone (Pax Forlag 2021), som han også vant NTNUs litteraturpris for i 2022.

Bøker av Sæveraas, Torgeir Ekerholt: