Katinka Thorne Salvesen

Katinka Thorne Salvesen

Salvesen, Katinka Thorne

Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traume­poliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi.

Bøker av Salvesen, Katinka Thorne: