Same tid neste veke_forside

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253041834
Status: I salg
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Same tid neste veke. Samtaler med Thorvald Steen

Thorvald Steen har et langt og produktivt forfatterskap bak seg, et forfatterskap som tok til etter at han i flere år hadde sørget over budskapet om at han bar på uhelbredelig muskelsykdom. I sine romaner, både de historiske og de samtidsorienterte, ble sykdommen først og fremst en litterær ressurs, inntil han høsten 2013 ble oppringt av en fjern slektning. Oppringningen endret på dramatisk vis hele hans oppfatning av hvem han var og hva sykdommen hadde betydd i hans eget liv. Han fikk vite at muskelsykdommen var arvelig, og slektninger med sykdommen var blitt holdt skjult for ham. Dette hadde hans mor holdt hemmelig i alle år. Hvorfor?  

I de påfølgende årene tok forfatterskapet en ny vending, da Thorvald Steen utforsket denne erfaringen der kropp og erkjennelse smeltet sammen – i romanene Det hvite badehuset og Det siste fotografiet. 

Mette Karlsvik har møtt Steen jevnlig mens han arbeidet med disse romanene, for å bore dypere i temaer som har opptatt ham etter telefonsamtalen i 2013: familiehemmeligheter, skam og menneskeverd, i det personlige liv og i vår kollektive historiske erfaring. Hvordan kan vi bruke skjønnlitteraturen til å få større innsikt i disse temaene?

 

OMTALE

«En litterær begivenhet … Same tid neste veke kan bli stående som et kampskrift for menneskets verdighet.»
Freddy Fjellheim, Vårt Land

«Jeg synes Mette Karlsvik og Thorvald Steen sammen har balansert seg gjennom Thorvald Steens usedvanlig travle liv på en forbilledlig måte i boka ‘Same tid neste veke. Samtaler med Thorvald Steen’. Utfordrende og borende spørsmål møtes med reflekterte og gjennomtenkte svar … Gjennom de mange samtalene i boka, som er konsentrerte rundt forskjellige temaer, fremhever Thorvald Steen med styrke nødvendigheten av ydmykhet i forhold til hva vi kan vite om et annet menneske – eller om oss selv.»
Turid Larsen, Dagsavisen

 

Forfatter(e):