Foto: Mathilde Skoie

Foto: Mathilde Skoie

Sejersted, Hilde

Hilde Sejersted var lektor i fagene norsk, historie og latin ved Oslo Katedralskole fra 1968 til 2008 og har i høy grad bidratt til latinens fortsatte liv i Norge. Hun er imidlertid like engasjert i norsk litteratur og i vårt eget språk, også som medlem av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Hun har tidligere skrevet Om Garman & Worse av Alexander Kielland (1996) og sammen med Lars-Roar Langslet redigert boken Det milde islett (1994) om dansk-norsk kulturelt samliv. Sammen med Vibeke Roggen har hun også utgitt Latinen lenge leve! Sitater og bevingede ord (2011).

Bøker av Sejersted, Hilde: