Kahneman, Sibony og Sunstein

Sibony, Olivier

Olivier Sibony er professor i strategisk tenkning ved handelshøyskolen HEC i Paris og ved Oxford.

Bøker av Sibony, Olivier: