1209

Skagestad, Tove

har i en årrekke jobbet som frilansjournalist ved siden av å være skuespiller ved Det Norske Teatret. Hun har først og fremst vært opptatt av å skrive om mellommenneskelige relasjoner. I 2008 ga hun ut bøkene Hva med meg, da? Når partneren blir syk og Se meg! Å vokse opp med syke foreldre. I dag skriver hun på heltid.

Bøker av Skagestad, Tove: