1086

Skjeie, Hege

Skjeie ble som første kvinne i Norge i 2001, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Feministisk rettighetstankegang er en rød tråd hos Skjeie.

Bøker av Skjeie, Hege: