1087

Skjelsbæk, Inger

Inger Skjelsbæk tok sin doktorgrad ved Institutt for Psykologi, Universitetet i Trondheim (NTNU). "Sexual Violence In Time of War: Sexuality, Ethnicity and Gender Diversity in the War in Bosnia-Herzegovina" er tittelen på hennes doktorgradsavhandling.
Skjelsbæk har jobbet som forsker ved International Peace Research Institute, PRIO siden 1996.
Les Skjelsbæk CV her

Bøker av Skjelsbæk, Inger: