Språkhjernen_omslag

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253043746
Status: I salg
Utgitt år: 2023
Innbinding: Innbundet

Språkhjernen

Om menneskers og dyrs språkevner

Mer enn noen gang sliter mennesket med å finne sin plass i naturen. Opp gjennom historien har vi stadig sett etter tegn på at vi er unike og vesensforskjellige fra andre dyr. Språkevnen vår har vært det mest opplagte beviset. I denne boka river lingvist og hjerneforsker Marit Lobben ned denne myten.

Forfatteren viser at de prinsippene som språkevnen er fundert på, finnes hos en rekke arter, så fjernt fra oss som fugler, delfiner og hvaler så vel som hos enkelte av primatene. Disse artene har ikke bare ordforråd, de har også grammatikk. Noen av dem er til og med flerspråklige!

Når det gjelder menneskehjernen, viser det seg at det aller meste av den er forbundet med språkevnen. Forfatteren forklarer hvordan gjenbruk av nevrale nettverk som opprinnelig kun ble brukt til å lære kroppslige bevegelser, har spilt en avgjørende rolle for grammatisk kompetanse. Hvordan toner og rytme i musikk grenser opp til og overlapper med de samme ferdighetene i språk. Og vi får vite hvordan hjernen behandler abstrakte og konkrete ord, og hvordan sosial bevissthet har gitt grunnlaget for setningsstruktur.

Hjernen drives av elektriske og kjemiske impulser. Men hvordan kan dette forvandles til ord, ordbøyning og setningsbygning? I denne boka får du også vite hva som skjer i hjernen din når du vokser opp, hva som er kritiske faser for læring og hvor tilpasningsdyktig hjernen er om du mangler en av sansene. Boka avsluttes med et dypdykk i vår genetiske arv. Den genetiske utrustningen som ga mennesket språk, deler vi, overraskende nok, med alle levende vesener på jorda så nær som de encellede krageflagellatene.  

Les første kapittel

Forfatter(e):