80

Steinsland, Gro

Hun er vår fremste forsker innen norrøn religion og mytologi og har både vikingtid og middelalder som spesiale. Gro Steinsland har utgitt bl.a. Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi (1991), Eros og død i norrøne myter (1997), Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder (2000), og Norrøn religion. Myter, riter, samfunn (2005). Sammen med Preben Meulengracht Sørensen har hun utgitt Mennesker og makter i vikingenes verden (1994) og Voluspå (1999),Sammen med Magnus Rindal har hun utgitt Heilage stader i Norge (2001).

Bøker av Steinsland, Gro: