1136

Stensager, Anders Otte

er magister i forhistorisk arkeologi med spesialitet i
Holocaustarkeologi. Stensager har skrevet en lang rekke artikler og debattinnlegg i flere danske og internasjonale tidsskrifter og aviser.

Bøker av Stensager, Anders Otte: