Syria. En stor krig i en liten verden

Pris:
199.00
ISBN: 9788253040479
Status: I salg
Utgitt år: 2018
Innbinding: Heftet

Syria

En stor krig i en liten verden

Hvordan ble Syria en slagmark? Hvilke fronter støter mot hverandre? Hvem har kjempet for hva – og på vegne av hvem? Og hvorfor ble denne krigen så brutal? Syria. En stor krig i en liten verden er en innføring i en konflikt som påvirker hele verden.

Syria-krigen har handlet om motsetninger mellom Assad- regimet og opposisjonen, og striden mellom IS og omverdenen. Men den har også tatt opp i seg konfliktlinjer mellom Russland og NATO, mellom Israel og naboland, mellom forskjellige etniske grupper og mellom islamister og sekulære. Dessuten rommer den motsetninger mellom Midtøsten-regionens stormakter – Tyrkia, Iran og Saudi-Arabia – og mellom ulike islamske retninger. Boka forteller hva Syria-krigen er, og besvarer spørsmålet om hvorfor den regionale Midtøsten konflikten startet nettopp her.

Denne heftede utgaven er supplert med et nyskrevet forord, der forfatteren også redegjør for den senere utviklingen i konflikten. Hvorfor strandet «den arabiske våren» her? Og hvilke aktører – og interesser – styrer egentlig krigens dynamikk?

Omtale

«Hellestveit balanserer fjellstøtt mellom de ulike regimenes interesser, og gir i det store og hele en grundig, nedtonet og objektiv fremstilling av uhyre sammensatte saksforhold.»
Erika Fatland, Aftenposten

«Cecilie Hellestveit har skrevet en viktig og uvanlig kunnskapsrik bok om Syria.»
Per E. Hem, Morgenbladet

«Balansert og grundig fremstilling … Analytisk, faktabasert tilnærming som holder høyt internasjonalt nivå.»
Anders Horntvedt, Finansavisen

«En leseverdig bok for alle som ønsker å få en større forståelse av mekanismene bak en av vår tids viktigste og mest kompliserte katastrofer.»
Mathilde Becker Aarseth, Klassekampen

«Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit gir oss et kræsjkurs i maktspillet om Syria, fortalt med en god dose kledelig, illusjonsløs syrlighet.»
Knut Hoem, NRK

«Boka bør lesast av alle som vil forstå kva som skjer i Syria.»
Emil André Erstad, Agenda magasin

«Boka er alt du trenger for å forstå konflikten, uten å løse den.»
Knut Arne Oseid, Universitas

«Boken er best når hun ser de større linjene; kampen i FNs sikkerhetsråd, rivaliseringen mellom de regionale stormaktene, endringene i den geopolitiske situasjonen.»
Sven Egil Omdal, Bergens Tidende

«Syria angår oss fordi vi er en del av verden, men også fordi flere tusen syriske flyktninger har kommet hit til landet – mange for å bli boende i Norge for alltid. Derfor er også Hellestveits bok viktig.»
Jan Erik Smilden, Dagbladet

«En grundig innføring i et komplisert maktspill.»
Johan Prestvik, Trønderavisa

«Syria-krigen er komplisert. Cecilie Hellestveit hjelper oss å forstå den et stykke på vei.»
Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen

Forfatter(e):