1583

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253030456
Utgivelsesår: 2007
Status: I salg
Innbinding: ib

Tariffavtalen som formet Norge

Verkstedsoverenskomsten 100 år

Dette er historien om Verkstedsoverenskomsten, den første moderne tariffavtalen i norsk næringsliv.
Da representanter for Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Teknologibedriftenes Landsforening satte seg ved forhandlingsbordet i 1907, skapte de historie. Avtalen de skrev under – som fikk navnet Verkstedsoverenskomsten – var den første moderne tariffavtalen i norsk næringsliv. Senere er avtalen blitt revidert ved hver eneste tariffavtale, men mye av den gjelder fremdeles, hundre år senere. Artiklene i denne boken tar for seg ulike sider ved tariffavtalen og systemet for lønnsdannelse i Norge, og peker på nye utfordringer for solidaritetstanken og tillitsmannsarbeidet i det globaliserte arbeidsmarkedet som vil prege fremtiden.

Med bidrag av:
Helga Aune
Jan Balstad
Toril Brekke
Karl Glad
Svein Longva
Eli Moen
Kalle Moene
Preben Munthe
Francis Sejersted
Atle Tranøy

Forfatter(e):