1887

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253034935
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 150
Innbinding: ib

Til saken

Etikk og retorikk i den offentlige samtalen

Demokrati = åpenhet om uenighet
Svak logikk, sleipe triks og usaklig kritikk er velkjent i offentlig debatt – i Norge så vel som andre steder i verden. Ikke minst i politikken savnes god og saklig argumentasjon. Mange rammes hardt av den offentlige diskusjonens røffe – og ofte usaklige – talehandlinger. Ofte ”tar man mannen i stedet for ballen”. Hvordan takle uenighet? Hvordan vise respekt for meningsmotstanderen? Og hvordan fremme en mer fruktbar dialog? Ytringer i det offentlige rom tydeliggjør skillelinjer og interessemotsetninger. De etablerer og befester våre forestillinger om at enkeltmennesker – og grupper av individer – er venner eller fiender, gode eller onde, verdifulle eller verdiløse.

Helge Svare viser hvordan ulike retoriske strategier går igjen i den offentlige debatten. Blant dem er mange typiske hersketeknikker. På en lett tilgjengelig måte knytter han teorier om klassisk og moderne retorikk til tanker om dialog og demokrati. Boka er viktig bidrag til samfunnsdebatten og et nyttig verktøy for alle som er opptatt av demokrati, språk, makt og medier. Målet er en mer saklig debatt. 

Presse

OM DEN GODE SAMTALEN HET DET:
"Helge Svare har skrevet det jeg i mange år har ment bør finnes på norsk: et begeistret, kunnskapsrikt og klokt forsvar for dialogen i dagens samfunn."
INGE EIDSVÅG, BLADET VELFERD

Forfatter(e):