2018

Pris:
500.00
ISBN: 9788253036816
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Innbinding: h

Trykk. 1960 - 2010

En samling perler!

En samling med løst innbundne trykk fra kunstnerens hånd, omgitt av sterke tekster. Grafikk har utgjort et tyngepunkt i hele Guttormsgaards karriere, og i forordet uttrykker kunstneren et ønske om å "formidle grader av profesjonalitet - fra studentens hjelpeløshet via erfaringens fordypelse, til alderens mer løsslupne forsøk". Fem diktere og en kollega ble invitert til å skrive assosierende om fenomenet TRYKK, uten å binde teksten til G.G. og begrepet grafikk:Torgeir Rebolledo Pedersen, Aina Villanger, Einar Økland, Dag Hofseth, Inger Elisabeth Hansen, Erling Kittelsen og Torgeir Schjerven.

Presse

"Med utgangspunkt i ei djup respekt for bokproduksjon som handverk, har Guttormsgaard skapt unike (...) bøker både ut or eigne verk og ikkje minst ut or sitt eige arkiv. ... Guttormsgaards kjærleiksbrev til både kunsttrykket og boktrykkarkunsten."
Maria Horvei, Klassekampen

Forfatter(e):