1261

Pris:
438.00
ISBN: 9788253027524
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: ib
Oversatt av: Eldbjørg I. Hovland

Union og demokrati

Dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905

Første bind i "Norge og Sverige gjennom 200 år" handler om hvordan unionstiden artet seg for to land med svært ulik historie. Bo Stråth presenterer her en analyse av spenningen mellom selvstendighet og fellesskap i den norsk-svenske unionen.
Første bind i den offisielle jubileumshistorien handler om hvordan unionstiden artet seg for to land med svært ulik historie. Mens Sverige var et gammelt aristokratisk rike og hadde en sterk statsmakt som hadde vokst frem gjennom flere hundre år, var Norge en ung nasjon uten noen statstradisjon i moderne forstand. Hvor mye kunne den aristokratiske svenske herskeren utfolde seg? Hvordan klarte Norge å realisere sine visjoner fra Eidsvoll i 1814 innenfor denne unionen? Hvordan kunne to tydelige nasjoner vokse frem nettopp i disse årene, side om side? Hva var forskjellene og hva var likhetene? Og hvordan ble unionstiden oppfattet i de to landene, den gang og i dag? I et sammenlignende perspektiv presenterer Bo Stråth en analyse av spenningen mellom selvstendighet og fellesskap i den norsk-svenske unionen.

Forfatter(e):