1518

Pris:
419.00
Førpris: 479.00
ISBN: 9788253029320
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Sideantall: 602
Innbinding: ib

Vår skjebne i vår hånd

Norsk sjømannsforbunds historie, bind 1

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. Dette verket byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til den politiske og samfunnsmessige utviklingen. Under storstreiken i 1921, som ga håp om og spredte frykt for en kommunistisk revolusjon, var sjømennene de første som aksjonerte. Fra midten av trettiårene kjempet forbundet om lojaliteten til norske sjøfolk i USA. Under annen verdenskrig gjorde Sjømannsforbundet en uvurderlig nasjonal innsats ved å få sine medlemmer til å ta den farefulle turen over Atlanterhavet. I tillegg til krigsseilernes dramatiske opplevelser far forbundet i denne perioden også innblandet i påståtte kidnappinger og politisk spill på høyt nivå. I etterkrigstiden preges forbundets historie særlig av striden om Nortraships hemmelige fond og kampen mot kommunistene. Første bind av Norsk Sjømannsforbunds historie er rikt illustrert og tar for seg tiden fra forbundets stiftelse som Norsk Matros- og Fyrbøterunion i 1910 fram til rundt 1960. Det trekkes også tråder tilbake til de første forsøkene på å organisere sjøfolk i 1890-årene, i en tid med svært motstridende syn på klassekamp og politikk. Verket byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.

Presse

"Ved siden av å dokumentere Sjømannsforbundets historie, fremstår verket som et viktig bidrag til nyere norsk historie generelt."
Sten Inge Jørgensen, VG. Terningkast 5

Forfatter(e):