Venneslan, Christian

har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har publisert en rekke artikler om norsk økonomi.

Bøker av Venneslan, Christian: