Virginia Woolf

Virginia Woolf

Woolf, Virginia

Virginia Woolf (1882–1941) er et av de viktigste navnene i det tjuende århundrets litteratur. Hun var med i Bloomsbury-kretsen, et ledende intellektuelt miljø som fikk svært stor påvirkning på det tidlige nittenhundretallets britiske kultur. Woolf debuterte som romanforfatter i 1915 med The Voyage Out. Hun skrev en rekke romaner, noveller, kortprosa og essay, hvorav flere regnes som det ypperste innen den modernistiske litteraturen. Sammen med ektemannen Leonard Woolf grunnla hun også forlaget The Hogarth Press. Tidligere oversatt til norsk på Pax i Merete Alfsens oversettelse er Til fyret, Orlando, Bølgene, Flush, Jakobs rom, Indiskresjoner og andre essay, En uskrevet roman. Noveller og kortprosa i utvalg og Et eget rom og Tre guineas.

Bøker av Woolf, Virginia: