Foto: Fanny Zeller

Foto: Fanny Zeller

Zeller, Bernward

Bernward Zeller (f. 1954) er over­lege ph.d. ved Barneavdeling for kreft og blodsykdommer ved Oslo Universitets­sykehus. Han har jobbet som lege med barn siden 1985, og med kreft og blodsyk­dommer hos barn siden 1991. Han har også drevet utstrakt undervisningsvirksomhet for leger og helsepersonell, både nasjonalt og i Norden, og medvirket til lærebøker og vitenskapelige artikler om kreft og blodsykdommer hos barn.

Bøker av Zeller, Bernward: