Øivind foto

Andersen, Øivind

Øivind Andersen (f. 1944) er en pensjonert professor i klassisk filologi (gresk og latin). I 1980 ble han den første professor i klassiske fag i Trondheim, i årene 1989–1993 var han styrer for det nyopprettede norske instituttet i Aten, fra 1997 til han gikk av, var han ved Universitetet i Oslo. På norsk har han foruten en lang rekke artikler utgitt blant annet Tradisjon og formidling – hos, fra og om de gamle grekere (1986), Antikkens materialistiske filosofi (1975, 1998), I retorikkens hage (1995, 9. opplag 2023), Pausanias (2001), og oversettelser av Aiskylos’ Promethevs i lenker (1985), Platons Gorgias (2006) og Aristoteles’ Poetikk (2008).

Bøker av Andersen, Øivind: