Øivind Andersen

Foto: privat

Andersen, Øivind

Øivind Andersen (f. 1944) er en pensjonert professor i klassisk filologi (gresk og latin). I 1980 ble han den første professoren i klassiske fag ved Universitet i Trondheim, og fra 1989 til 1993 var han styrer for det nyopprettede norske instituttet i Aten. Fra 1997 var han ansatt ved Universitetet i Oslo. På norsk har han foruten en lang rekke artikler utgitt blant annet Antikkens materialistiske filosofi (1975, 1998), I retorikkens hage (1995, 9. opplag 2023), Pausanias (2001) og oversettelser av Platons Gorgias (2006) og Aristoteles’ Poetikk (2008).

Bøker av Andersen, Øivind: