isbn_9788253035680[1]

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253035680
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg

Asker Mortuary and Crematorium

Architect: Carl-Viggo Hølmebakk

asBUILT 7

Throughout his career Carl-Viggo Hølmebakk has had a very small office with an even smaller production. While for some, a small office size might be a limitation, for Holmebakk it has enabled him to delve deep into architectural problems rarely investigated by his colleagues. His practice is precarious, and probably most of what he creates is at the edge of what is possible to realize, and as such becomes a mapping of society’s capacity to absorb and materialize ideas. The Asker mortuary (built) and the Asker crematorium (not built) exemplify the position of this rather unclear border of tolerance. An investigation of this area becomes one of the main topics in Martin Braathen’s essay as he reflects on several key issues in Hølmebakk’s work. Does architecture come into being when the project is completed in the mind of the architect, or at the moment it is realized as a physical object and conditions human activity? He concludes, “Architecture’s ‘architecturehood’ is for Hølmebakk contained neither in the built object nor in the drawn representation (as with pictorial art). Rather, it occurs in the perceiving subject only. Architecture is performative, and this performance is played out in the mind.”

 
Essay by Martin Braathen
 
 
Filmen ble laget av Lightsource productions på oppdrag for NORLA/Pax/AHO (kurator Nina Berre), 2019.

Utstillingen In Norwegian Landscapes. Hunting High and Low i DAM Deutsches Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, inngikk som del av kulturprogrammet til bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge i 2019 var gjesteland. Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt. Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, fotografier og ett engelskspråklig essay. 

Mens intensjonen for bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for arkitekturen. Seks filmer ble produsert spesielt for anledningen. Her ønsker man å vise geografisk plassering og tydeliggjøre forholdet mellom bygning og landskap, gi en opplevelse av å bevege seg inn i arkitekturen og få en følelse av lysinnfall, materialer og overflater. Filmene ble projisert utenpå og inne i det sentrale ikoniske «huset i huset» i DAMs øverste etasje (arkitekt Oswald Mathias Ungers, 1985). I utstillingen er også hver av bygningene i bøkene representert med minst ett medium i tillegg til boka selv: En ny eller eksisterende film, en modell, originale tegninger og fotografier. Til sammen presenterte utstillingen 21 asBuilt-bøker, 6 andre publikasjoner om norsk arkitektur, 11 filmer, 11 modeller, 5 originaltegninger, samt dibond-trykk av samtids- og arkivfotografi.

Utvalget omfatter eneboliger og feriehus i natur- og kulturlandskap, et vannkraftanlegg i fjellet, institusjoner i byene og prosjekter for turisme og kultur.

Utstillingen har også vært vist ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) høsten 2020.