Woolf_Bølgene_forside

Pris:
169.00
ISBN: 9788253042701
Status: I salg
Utgitt år: 2021
Innbinding: Heftet
Oversatt av: Alfsen, Merete

Bølgene

Bølgene er Virginia Woolfs mest gjennomførte poetiske roman. Hun gir oss livsløpet til seks venner gjennom en serie monologer der stemmene veksler, og gjennom lyriske naturskildringer som markerer solens gang fra daggry til mørkets frembrudd. Woolf har selv formulert at hun her vil skrive "til en rytme, ikke til en handling", og boka er hennes mest ambisiøse forsøk på å skape en form som kunne fange øyeblikket og artikulere den umiddelbare og uutsigelige livsopplevelsen.

Utdrag fra boka:
«Solen var ennå ikke stått opp. Havet var ikke til å skjelne fra himmelen, bortsett fra at havet var litt skrukket, som et rynket stykke tøy. Gradvis, etter som himmelen lysnet, la det seg en mørk strek langs horisonten som skilte hav og himmel, og det grå tøyet ble mønstret av brede striper som kom rullende under overflaten, én etter én, fulgte på hverandre, forfulgte hverandre, uopphørlig».

Forfatter(e):