Briller for velferdsarbeidere[1]

Pris:
399.00
ISBN: 9788253043531
Status: I salg
Utgitt år: 2022
Innbinding: Heftet

Briller for velferdsarbeidere

Seks blikk å se verden med

En velferdsarbeider må forstå ikke bare enkeltindivider, men også det samfunnet vi alle er en del av. Briller for velferdsarbeidere framhever betydningen av samfunnsmessige rammer. Boka retter altså oppmerksomheten mot det overindividuelle nivået. Det er nødvendig å kunne fortolke både mennesker og samfunn enten du er barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Boka tar for seg det historiske, det tverrkulturelle, det vitenskapeteoretiske, verdibaserte, metodebaserte og det sosialpsykologiske blikket. Den tar utgangspunkt i et pedagogisk prinsipp om at det er enklere å forstå ulike fagområder, som for eksempel psykologi, filosofi og etikk når man ser hvilken sammenheng de inngår i.

Personlig egnethet og praktisk klokskap er helt avgjørende for en profesjonell velferdsarbeider, men å være et medmenneske med evne til innlevelse er ikke nok. I tillegg kommer innsikt i hvordan ulike blikk, eller briller, kan avgjøre vår forståelse for mennesker og situasjoner, samt gi oss mot til å handle. Å være velferdsarbeider innebærer å engasjere seg i krevende verdidebatter.

Verden er tverrfaglig; det er denne boka også. Briller for velferdsarbeidere tar sikte på å skape reflekterte yrkesutøvere med evnen til kritisk refleksjon om muligheter og begrensninger.

Forfatter(e):