Foto: privat

Foto: privat

Materiell:

Leonardsen, Dag

Dag Leonardsen er professor emeritus i sosiologi ved Høgskolen i Innlandet. Gjennom hele yrkeslivet har han kombinert undervisning og forskning innenfor fagfelt som politisk og historisk analyse, velferdspolitikk, sosialt arbeid, kriminologi og vitenskapsteori. Leonardsen har publisert bøker, artikler og forskningsartikler om velferdspolitikk og distriktspolitikk, sosiale konsekvensanalyser (OL på Lillehammer) og komparativ kriminologi. Som lærer ved helse- og sosialarbeiderutdanningen på Lillehammer har han i 20 år hatt ansvaret for makroperspektiver på velferdsstaten og sosialt arbeid. 

Bøker av Leonardsen, Dag: