Foto: Ivan Croydon Veleslavov

Foto: Ivan Croydon Veleslavov

Materiell:

Buxton, Rebecca

Rebecca Buxton er doktorgradsstudent ved University of Oxford. Hun arbeider med politisk filosofi og flyktningtematikk og særlig med flyktninger og innvandreres borgerrettigheter. 

Bøker av Buxton, Rebecca: