Christopher Hansteen

Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN: 9788253042602
Status: I salg
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Christopher Hansteen

Vitenskapsdyrker og polarforsker

Forskeren som satte Norge på det vitenskapelige verdenskartet

Christopher Hansteen var Norges fremste naturforsker på begynnelsen av 1800-tallet, og han bidro til å etablere en vitenskapelig kultur i landet. Han studerte himmelen fra det astronomiske observatoriet, men hans hovedinteresse var studiet av jordas magnetisme og jakten på en magnetpol i Sibir. Hansteen satte Norge på det vitenskapelige verdenskartet.

På 1800-tallet var det en besettelse blant naturforskere og navigatører å finne jordas magnetpoler, for å skjønne hvorfor kompassnålen oppførte seg som den gjorde. Stadig nye ekspedisjoner ble sendt ut, mer nøyaktige instrumenter var påkrevet, og det var stor konkurranse internasjonalt. De som kjente kompassnålas hemmeligheter, kontrollerte verdenshavene økonomisk og militært.

Christopher Hansteen deltok i kappløpet mot magnetpolene, og i samtiden ble han anerkjent som ledende på feltet internasjonalt. Han mente at det fantes fire slike magnetpoler på jorda, og senere har det vært vanlig å hevde at Hansteen «tok feil», men det var ikke opplagt på hans tid.

Nylig begynte kompassnåla å endre retning, og den magnetiske nordpolen er i bevegelse. Nå er den på vandring – mot Sibir! Kanskje tok ikke Hansteen helt feil likevel?


Omtale:

«Historien om Christopher Hansteen og hans observatorium er fortellingen om en ung nasjon som søkte sin egen identitet … Det er utgangspunktet for Vidar Enebakks imponerende vitenskapelige biografi Christopher Hansteen.Vitenskapsdyrker og polarforsker … et storslagent verk om mannen som ga landet tid og rom.»
Ketil Slagstad, Morgenbladet

«… imponerende bok om en imponerende mann ... Det er spennende å lese om utviklingen av et fagområde, med all den usikkerheten, konkurransen og alliansebyggingen som hører med. Dessuten glir det lett; boka er velskrevet og viser til store og mangfoldige kunnskaper forklart på en enkel måte.»
Aasne Jordheim, Foskerforum

«Den er vitenskapelig godt støttet; detaljert, men også riktig kontekstualisert. I tillegg er den velskrevet, og uvanlig rikt og vakkert illustrert … Den er så tilgjengelig og så velskrevet at den fungerer som en populærvitenskapelig oversikt på sitt felt samtidig som den er et viktig bidrag til den vitenskapshistoriske forskningen. Boken er et uvanlig eksempel på hvordan biografiformen kan formidle ny kunnskap og samtidig gjøre den både historisk relevant og tilgjengelig.»
Sven Widmalm, Arr - idéhistorisk tidsskrift 

«Tittelen vitenskapsdyrker og polarforsker spiller på Hansteens betydning i Norge, men det er framstillingen av Hansteen som internasjonal naturforsker som særlig gjør boka interessant. Her bidrar Enebakk til å skape innsikt ikke bare i Hansteens virke, men skaper også forståelse for hvor uhyre komplekst og krevende utforskningen av jordas magnetisme var, både empirisk og teoretisk. På den måten utvider han vår kunnskap og forståelse av vitenskap som fenomen.»
Astrid Wale, tidsskriftet Michael. Les hele anmeldelsen her

Forfatter(e):