Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN: 9788253042602
Status: Forventes utgitt 21.4.2022
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Christopher Hansteen

Vitenskapsdyrker og polarforsker

Eventyrlig ferd i vitenskapens irrganger og lidenskaper

Christopher Hansteen var en av 1800-tallets viktigste vitenskapsmenn i Norge. Han studerte himmellegemer fra Observatoriet på Solli plass, og jaktet jordas magnetpoler i Sibir.

Kartlegging av jordas magnetisme var på 1800-tallet nært knyttet til forestillinger om navigasjon, nordlys og Gud. Blant naturforskere og eventyrere, navigatører og kartografer ble det en besettelse å finne jordas magnetpoler, for å skjønne hvorfor kompassnålen oppførte seg som den gjorde. Stadig nye ekspedisjoner og mer nøyaktige instrumenter var påkrevet, og det var stor konkurranse internasjonalt. De som kjente kompassnålas hemmeligheter, kontrollerte også verdenshavene økonomisk og militært.

Christopher Hansteen deltok i dette internasjonale kappløpet mot magnetpolene. Han er nok mest kjent for sitt arbeid ved observatoriet i Christiania, men han dro også på lang ekspedisjon for å finne en magnetpol i Sibir. Hansteen mente at det fantes fire slike magnetpoler på jorda, og i samtiden ble han anerkjent som ledende på feltet internasjonalt. I ettertid har det vært vanlig å hevde at Hansteen «tok feil» inntil for få år siden.

Nylig begynte nemlig kompassnåla å endre retning, og det viste seg at den magnetiske nordpolen er i bevegelse. Den er på vei mot Sibir, og Hansteen undersøkelser har plutselig fått ny relevans. Hva var det Hansteen var på sporet av den gangen?

I denne dyptpløyende og medrivende fortellingen om jakten på kunnskap blir vi kjent med kompassnålens hemmeligheter, globusenes umulighet og kappløpet mot vitenskapens berømmelse og nederlag. I Christopher Hansteens skikkelse blir dette også til et spørsmål om hvordan kunnskap blir til, hva som blir sant, og hvorfor.