Nils Terje Dalseide. Foto: Stein Aabø

Nils Terje Dalseide. Foto: Stein Aabø

Dalseide, Nils Terje

Nils Terje Dalseide (f.1952) er en norsk jurist. Han har vært dommerfullmektig, førsteamanuensis og vært forvaltningsjurist. Siden 1992 har han vært sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett. Dalseide har publisert artikler om barnerett, plan- og bygningsrett og straffeprosess og har ledet flere lovutvalg som har utredet endringer i barneloven, plan- og bygningsloven og straffeprosessloven. Dalseide har vært mekler hos Riksmekleren siden 2004, og har fra 2012 vært fast stedfortreder for riksmekleren.

Bøker av Dalseide, Nils Terje: