En bok om demens. Husk meg når jeg glemmer

Pris:
199.00
ISBN: 9788253043302
Status: I salg
Utgitt år: 2023
Innbinding: Heftet

En bok om demens

Husk meg når jeg glemmer

Hva skjer egentlig i hjernen og i kroppen når man får demens? Hvordan oppleves det for den syke selv? Hvordan kommer sykdommen til uttrykk og hvordan kan de rundt hjelpe best mulig?

Denne boka er skrevet av en av landets fremste spesialister innen demenssykdom. Den er særlig beregnet på pårørende og på helsepersonell med daglig omsorg for slike pasienter. Det er også et håp at noen pasienter selv vil ha utbytte av den.

Det er mye som kan gjøres for at demenssyke skal bli tryggere og få bedre liv, og ikke bare når det gjelder stell og pleie. Mange med demens har stor glede av turer ut i naturen, av berøring, musikk og sang, av planter og av gjensyn med gjenstander, lukter og smaker som forbindes med tidligere liv. 

Så langt råd er, forsøker boka å ivareta et innenfraperspektiv. En bedre forståelse av hvordan sykdommen oppleves av den syke selv – mange opplever for eksempel betydelig angst og depresjon – kan i seg selv bidra til at man gir bedre omsorg. Men man skal ikke bare ta vare på den syke. Boka oppfordrer de pårørende til også å ta vare på seg selv.

Boka forteller enkelt og kortfattet om hvordan alzheimer og de andre demenssykdommene arter seg i de ulike stadiene, hva som er symptomene og hvordan det hele oppleves både av omgivelsene og av den syke. Vi får vite hvordan utredning og diagnostisering foregår og hva som finnes av behandling, helsetilbud og rettigheter. Vi kan også lese om hvor mange som får demens, om arv og andre risikofaktorer og om hva man selv kan gjøre for å forebygge. 

 

Omtale

«Denne boken fra en av Norges fremste eksperter på området kan forhåpentligvis blåse nytt liv i kampen om å spre informasjon, bygge ned fordommene og skape større interesse rundt ulike demenssykdommer.»
Tor Rosness, Tidsskrift for norsk legeforening

 

Bla i boka