1865

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253033709
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg

Farm House Toten

Architect: Jarmund/Vigsnes Architects

asBUILT 5

Farm House at Toten (2008), a few hours drive north of Oslo, by Jarmund & Vigsnæs exhibits a rare meeting between architecture and the vernacular. Low budget, within Norwegian standards, this single-family house is both contemporary and traditional. It replaces the main house at a typical Norwegian tun, with several buildings with various functions around a small courtyard, and re-uses the panels of the old barn as cladding with a surprising aesthetic and architectural effect.

In his essay, architect Jan Olav Jensen approaches the Farm House as a case study house. Its qualities, he explains, arise from JVA’s working methods, based on versatility and a certain feeling for serendipity, together with the firm´s ability to improvise during the building process. The architects challenge the legal regulations and habits of the Norwegian building industry and thus designate the house as a site for architectural exploration, drawing on innovations and ”as-found” objects, giving the house and the surroundings distinct qualities.

JVAs work in Norway and abroad ranges from housing to public buildings. This book documents the Farm House at Toten by presenting the total collection of the architect’s working drawings, technical specifications, and photographs.

Essay by Jan Olav Jensen

Se film fra Farm House Toten

Filmen ble laget av Lightsource productions på oppdrag for NORLA/Pax/AHO (kurator Nina Berre), 2019.

Utstillingen In Norwegian Landscapes. Hunting High and Low i DAM Deutsches Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, inngikk som del av kulturprogrammet til bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge i 2019 var gjesteland. Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt. Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, fotografier og ett engelskspråklig essay. 

Mens intensjonen for bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for arkitekturen. Seks filmer ble produsert spesielt for anledningen. Her ønsker man å vise geografisk plassering og tydeliggjøre forholdet mellom bygning og landskap, gi en opplevelse av å bevege seg inn i arkitekturen og få en følelse av lysinnfall, materialer og overflater. Filmene ble projisert utenpå og inne i det sentrale ikoniske «huset i huset» i DAMs øverste etasje (arkitekt Oswald Mathias Ungers, 1985). I utstillingen er også hver av bygningene i bøkene representert med minst ett medium i tillegg til boka selv: En ny eller eksisterende film, en modell, originale tegninger og fotografier. Til sammen presenterte utstillingen 21 asBuilt-bøker, 6 andre publikasjoner om norsk arkitektur, 11 filmer, 11 modeller, 5 originaltegninger, samt dibond-trykk av samtids- og arkivfotografi.

Utvalget omfatter eneboliger og feriehus i natur- og kulturlandskap, et vannkraftanlegg i fjellet, institusjoner i byene og prosjekter for turisme og kultur.

Utstillingen har også vært vist ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) høsten 2020.