Fra englisc til english

Pris:
199.00
ISBN: 9788253043098
Status: I salg
Utgitt år: 2022
Innbinding: Heftet

Fra englisc til English

Et språk blir til

Språkhistorie det gnistrer av!

Hva snakket de i England før engelsk? Hvordan så engelsk ut for tusen år siden? Kunne vikingene og engelskmennene forstå hverandre? Hvorfor er engelsk staving så komplisert? Hvorfor var svartedauden bra for det engelske språket? Hvor mange ord har engelsk lånt fra skandinavisk? Hvordan hadde det seg at engelsk ble et verdensspråk?

«Når jeg forteller folk at jeg holder på med gammelengelsk, sier de ofte, etter å ha himlet unødvendig lenge med øynene over mitt forspilte liv: «Å ja, Shakespeare og sånn.» Men vi språkhistorikere, som sitter oppe på fjelltoppene utenfor våre eremitthuler og skuer rolig ut over millennier av krig og kasus, regner faktisk Shakespeares engelsk som moderne engelsk. (…) Utsagnet To be, or not to be, that is the question er jo tross alt fullt forståelig for oss. En angelsaksisk Hamlet ville ikke umiddelbart klart å appellere til vår sympati med tilsvarende utsagn, av den enkle grunn at vi ikke ville skjønt så mye av hans eksistensielle kvaler. Her er hva Hamlet ville sagt 800 år tidligere: Beon, oððe ne beon, þæt is seo ascung.»

Fra englisc til English er historien om hvordan et språk blir til, fortalt med glød og kjærlighet. Forfatteren, Kristin Bech, har engelsk språkhistorie som spesialitet. Hun forteller hvordan engelsk har oppstått og utviklet seg, på et bakteppe av historiske hendelser. Underveis kan leserne glede seg over kuriøse detaljer, spenstige eksempler, fargerike anekdoter og språklige besynderligheter som til fulle viser hvilken fascinasjonskraft språk kan ha.

Fra forordet til andre og reviderte utgave:
«For denne andre utgaven har jeg gått gjennom hele boken og oppdatert der det var nødvendig. Forskningen går fremover, ny informasjon dukker opp, og feil kommer til syne. (...) Pronomenene they, their og them er sannsynligvis ikke lån fra skandinavisk likevel, ifølge fersk forskning, så vår skandinaviske selvfølelse har nå fått seg en uventet knekk. De største endringene er i kapittel 10, 11 og 12, hvor enkelte avsnitt er byttet ut med nye. Blant annet har jeg samlet på anglisismer en stund, og noen av disse er tatt med her. Et par steder har jeg konsultert andre og nyere utgaver av originaltekster og derfor endret eksemplene en smule.»

Les hele forordet til den reviderte utgaven her

Omtale

«... formidling som det gnistrer av ... forbilledlig intelligent humor ... Hvis du tror du ikke er interessert i språkhistorie, og er sikker på at det kan du aldri bli, er det jo mulig du har rett. Men du har en uvanlig motstandskraft og standhaftighet hvis du fremdeles er uinteressert etter å ha smakt på de første 30 sidene av Kristin Bechs tilblivelseshistorie om et språk som vi alle ustoppelig hører og ser på alle kanter i dagens verden.»
Per Egil Hegge, Apollon
Les hele anmeldelsen her

«Denne boken er så spennende at den kan anbefales i stedet for en britisk krimbok eller en amerikansk thriller.»
Helene Uri, Aftenposten

«Ei morosam og viktig soge om engelsk»
Karsten Alnæs, Dag og Tid

«[Kristin Bech] er ikke bare noe så eksotisk som en spesialist på utviklingen av engelsk setningsstruktur, hun er rett og slett en skikkelig god pedagog. ... Det Bech setter seg fore, er å fortelle hvordan språket kong Alfred brukte, er blitt det verdensspråket vi kjenner i dag. Heldigvis for leserne, har hun et godt øye for hvordan utviklingen av språket henger sammen med utviklingen i samfunnet for øvrig.»
Espen Hauglid, Morgenbladet