Frimurerlosjen sensurerer ny bok

Frimurerlosjen sensurerer ny bok

Frimurerlosjen sensurerer ny bok

Frimurerbladet stopper annonse for ny bok om frimureriets opphav, og trykker ikke intervju med forfatteren.

Arvid Ystad er sivilingeniør og frimurer av 10. grad. I en ny bok lanserer han en helt ny teori om hvordan frimureriet har oppstått. Etter å ha stilltiende motarbeidet boka fra det øyeblikket den utkom, har nå Frimurerlosjen stoppet en annonse for boka, som allerede var avtalt å skulle stå i neste nummer av Frimurerbladet. «Redaktøren og Frimurerlosjen har i fellesskap besluttet at de ikke ønsker å ha annonse for denne boken», heter det i beskjeden fra bladets annonseavdeling. Frimurerbladet har også gjort et intervju med Ystad, som ikke er kommet på trykk.

 

Med bakgrunn i sitt engasjement for frimureriet og en sterk interesse for historie, mener Ystad å ha funnet oppsiktsvekkende likhetstrekk mellom ritualer som benyttes av frimurerlosjer den dag i dag, og ritualer som er beskrevet i norrøne kilder, blant annet hos Snorre. At frimureriet kan vise seg å være et kulturelt innlån til England og Skottland fra vikingtiden vil nok overraske mange. For å illustrere disse likhetspunktene har Ystad også beskrevet enkelte frimurrerritualer, og sammenligner ornamentikken med norrøne artefakter.

 

I god tid før utgivelsen av boka inviterte Ystad derfor ordenens Stormester om prosjektet til et møte hvor han informerte om boka, og oppfattet ved den anledning positiv interesse, og til og med en invitasjon til  holde foredrag i Forskningslosjen og lokale losjer. Frimurerordenen har siden avslått alle henvendelser om å diskutere boka offentlig, i radio og trykt presse. Ystad har med sin bok ikke på noen måte hatt noe ønske om å skade frimureriet – tvert imot håper han å kunne vekke positiv interesse. Arkeologmiljøer har fulgt Ystads teorier med stor interesse. Arkeolog og kunsthistoriker Oddgeir Hoftun sier blant annet at boken er «et solid arbeid som underbygger hypotesen på en overbevisende måte».

 

Les mer om boka