600X362-HannahRyggen

Hannah Ryggen - Foredrag i Trondheim

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum torsdag 2. juni kl. 18:00

Marit Paasche kommer til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum for å fortelle om boka "Hannah Ryggen. En fri".

Hannah Ryggen (1894–1970) var utdannet maler, men valgte å uttrykke seg kunstnerisk, politisk og personlig gjennom billedveven. Hun ble født i Malmø, men bodde mesteparten av sitt liv på Ørlandet og i Trondheim. Hennes rike kunstnerskap sprang ut av en nær tilknytning til naturen, og en sterk interesse for maleri, folkekunst og politikk.

Hannah Ryggens arbeider utgjør en egen form for modernisme. Hun var fri i sin kunst og hadde en enorm tro på kunsten som uttrykk – på mange måter målte hun krefter med Picasso. Et viktig trekk ved Hannah Ryggens tepper er de monumentale og sterke anti-fascistiske teppene, som Etiopia (1935), der vi ser Mussolinis invasjon av Etiopia og Gru (1936) av Francos herjinger i Spania. Eller Drømmedød (1936) der fredsforkjemperen Carl von Ossietzkys kamp mot nazismen er tema. Arbeider som dette vakte stor oppmerksomhet på 1930- og 40-tallet, og i europeisk sammenheng er de unike. Denne boken bygger på et omfattende kildemateriale, som bringer oss tett på Hannah Ryggens kunstnerskap.

Hannah Ryggen. En fri har fått fantastiske anmeldelser. Kjetil Røed i Aftenposten karakteriserer boken som «formidabel», og at «det er sjelden jeg blir så berørt av en livsfortelling som den i En fri ... utvilsomt av de beste kunstnerbiografiene jeg har lest de siste årene». Maria Horvei i Klassekampen beskriver boken som «ein svært solid inngangsport til eit umåtelig rikt og fascinerande kunstnerskap», mens Lars Elton i Dagsavisen skriver: «[Paasche] skriver godt og hun går tett på mennesket Hannah Ryggen i den biografiske beretningen om et utfordrende liv. Samtidig balanserer teksten fint mot de kunstneriske og politiske sidene ved et meget spesielt kunstnerskap.» 

Museets direktør Åshild Adsen beskriver det slik «Marit Paasches bidrag til den fornyede interessen for Hannah Ryggen er uvurderlig. Helt siden Marit Paasche kuraterte utstillingen Det Menneskelige Mønster på Oslo Kunsthall i 2011 har interessen for Hannah Ryggen stadig økt i omfang. Hannah Ryggen. En fri, må beskrives som et mesterverk. Med Paasches rike og grundige gjennomgang av tidligere ukjente Ryggen arkiv får vi nå ny innsikt i Ryggens kunstnerskap.»

 

Les mer om boka