Hedeager, Lotte

Hedeager, Lotte

Hedeager, Lotte

Lotte Hedeager er dansk arkeolog og professor ved  Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Hedeager har et omfattende forfatterskap og har utgitt blant annet Skygger av en annen virkelighet (1999) og Tusen års europahistorie (2001). Hun var også en av redaktørene av Norsk arkeologisk leksikon (2005).

Bøker av Hedeager, Lotte: