1188

Pris:
463.00
Førpris: 529.00
ISBN: 9788253026114
Utgivelsesår: 2005
Status: I salg
Innbinding: ib

Norsk arkeologisk leksikon

Norges første arkeologiske leksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer! Dette unike oppslagsverket presenterer funn og fortidsminner landet rundt. Her er også tekster om tidsepoker, dagligliv, kunst og kultur.

Norges første arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer! Dette unike oppslagsverket for norsk arkeologi og forhistorie presenterer terminologi, funn, funnsteder og tidsepoker fra vår egen fortid. Gjennom kortfattede og informative tekster får leseren innsikt i steinalder, bronsealder og jernalder, funn og fortidsminner landet rundt, oldtidens fangst og jordbruk, og kunst og håndverk. Helleristninger og andre fortidsminner de fleste har sett i sitt nærmiljø har fått sin plass, det har også de dyrebare importvarene fra Romerriket og vikingtoktenes røvergods. Norsk arkeologi har de senere årene opplevd en veldig vekst og interesse – og en rekke nye funn har avdekket stadig nye sider ved vår forhistorie. Norsk arkeologileksikon er en oppdatert presentasjon av de brikkene vi må ha for å få et innblikk i hvordan denne forhistorien var.

Presse

”En arkeologisk milepæl… Et balansert, flerstemmig og mangetydig bilde av Norges forhistorie. ”
Jørgen Haavardsholm i Aftenposten

Forfatter(e):