Ruth Hemstad

Hemstad, Ruth (red.)

Ruth Hemstad (f. 1966), dr.art. i historie, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og tilknyttet IAKH, Universitetet i Oslo. Hun leder UiO:Nordenprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900 sammen med Dag Michalsen.

Bøker av Hemstad, Ruth (red.):