Frie ord i Norden?

Pris:
449.00
ISBN: 9788253041179
Status: I salg
Utgitt år: 2019
Innbinding: Innbundet

Frie ord i Norden?

Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914

Frie ord i Norden? «Trykkefrihed bør finde sted» het det i den norske Grunnloven av 1814, men ytringsfriheten har alltid hatt begrensninger, og offentligheten har aldri vært like tilgjengelig for alle. Hva var vilkårene for fremveksten av offentlighet og ytringsfrihet i de nordiske landene gjennom det avgjørende 1800-tallet? I denne boken drøfter en rekke nordiske forskere ulike sider ved denne historien. Det er en historie om konfliktfylte spørsmål og motstridende interesser, om gradvise endringer og tilbakeslag, men også om fremvekst av en friere offentlighet for stadig flere medborgere. Det er også en historie om kontakt og konflikt, om paralleller og forskjeller mellom de nordiske landene, om europeisk innflytelse og om transatlantisk utveksling. Frie ord i Norden kan ikke tas for gitt. Det viser med all tydelighet den nordiske historien som er denne bokens tema.

 

Bidragsytere: 

LARS BJÖRNE
HENRIK EDGREN
GEIR HEIVOLL
RUTH HEMSTAD
MARTHE HOMMERSTAD
JAKOB MALIKS
JANI MARJANEN
HENRIK OLAV MATHIESEN
DAG MICHALSEN
JES FABRICIUS MØLLER
TORBJÖRN NILSSON
KRISTIAN NYMARK
MORTEN NORDHAGEN OTTOSEN
MERETHE ROOS
THOR INGE RØRVIK
ODD ARVID STORSVEEN
BÅRD SVERRE TUSETH
MARIUS WULFSBERG
KAI ØSTBERG

 

OMTALER

«Boken gir oss grunnleggende innsikt i hvordan offentlighet og demokrati gradvis vokste fram i Norge. […] Det tverrfaglige grepet gjør at boken også belyser utviklingen på mange deloffentligheter. Boken kan derfor også brukes som et slags leksikon.»
Nils Øy, Apollon

 

 

Forfatter(e):