Foto: Ram Gupta

Foto: Ram Gupta

Kofstad, Hege

Hege Kofstad er journalist og skrivende redaktør for organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO). Hun har kontakt med en rekke grupper av veteraner, både fra andre verdenskrig og fra senere utenlandsoperasjoner. En særlig gruppe har vært grenselosene som i en årrekke hadde sin egen «Grenseloser og Kurerers Forening». I medlemsbladet trykket man gjennom årene et rikt utvalg av leserbrev. Disse brevene, sammen med intervjuer med gjenlevende grenseloser, danner en basis for fortellingene i denne boken. 

Bøker av Kofstad, Hege: