Kritikerprisen for beste sakprosabok til Marit Paasche!

Kritikerprisen for beste sakprosabok til Marit Paasche!

Kritikerprisen for beste sakprosabok til Marit Paasche!

Marit Paasche er tildelt Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne for året 2016!

Hennes Hannah Ryggen. En fri ble mottatt med særdeles gode omtaler i norsk presse. I konkurranse med andre sterke kandidater får forfatteren nå Kritikerlagets prestisjefylte utmerkelse.

Fra juryens begrunnelse:

«Hannah Ryggens radikale politiske kunst har i senere år vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet. Marit Paasche klarer likevel med sitt unike kildemateriale å si noe nytt om Ryggen, og sy sammen hennes liv, arbeid, og den kulturen hun virket i, til en fortelling som gir innsikt – ikke bare i én kunstners arbeid, men i skandinavisk kunsthistorie i det forrige århundret mer generelt. Kunsthistorisk prosa kan av og til stå i fare for å lukke kunsten inne i fagsjargong. Ikke så hos Paasche. Hun skriver konkret om Ryggens arbeid, og lykkes med å gjøre samvirket mellom kunstinstitusjonen og den enkelte kunstner til noe håndfast og samtidig et speil for sin tid. Fremstillingen er illustrert med et rikt billedmateriale som gjør det mulig å veie forfatterens observasjoner og analyser opp mot ens egne. Med sin kombinasjon av saklighet og engasjement blir Paasches sakprosa et verktøy for å åpne kunsten, uten at hun skaper nye myter.»

Mer om forfatteren:

Marit Paasche (f. 1971) er frilans kunsthistoriker, kurator og kunstkritiker. Hun har kuratert flere utstillinger der Hannah Ryggens tepper står sentralt, som «Vi lever på en stjerne» på Henie Onstad Kunstsenter i 2014. Videre har hun skrevet om samtidskunst i flere bøker og vært redaktør for ulike publikasjoner. De tre siste utgivelsene hennes er Et annet lerret. Fire fortellinger om film og billedkunst (Feil forlag 2013), Lives and Videotapes. The Inconsistent History of Norwegian Video Art (Feil forlag 2014) og Hannah Ryggen. En fri (Pax Forlag).

 

Les mer om boka