1990

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253036564
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 254
Innbinding: ib

Men viktigst er æren

Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945

Hva skjer når kunstnere blir landssvikere?
 

Nasjonen hedrer og feirer sine kunstnere. Til gjengjeld bringer de store kunstnerne ære over nasjonen. Men hva skjer når kunstnere blir landssvikere?

Etter 1945 holdt Norge et oppgjør med dem som hadde sveket og sviktet landet under krigen. Synderne kunne dømmes og fordømmes av såvel rettsvesen og sivile organisasjoner som av folk flest. For kunstnerne som trådte feil, ble fallet oppfattet som særlig alvorlig – det var kampen om den nasjonale kulturen og æren som sto på spill. Kunstnerorganisasjonene ekskluderte dem de fant hadde oppført seg unasjonalt, og som dermed hadde vist seg som uverdige medlemmer. Dette utgjorde i mange tilfeller et yrkesforbud. Oppgjøret fikk et vilkårlig og uforutsigbart preg, da både regelverk og faktiske forhold ofte var uklare.

Denne boken gjennomgår en rekke sentrale kunstneres oppgjør i detalj, ved siden av å gi et oversiktsbilde over hvordan de ulike organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet gjennomførte sine æresoppgjør.

Presse

"Boka gjev ei nøktern og detaljrik framstelling av verksemda i organisasjonane på kulturområdet før og under krigen. (...) Vi veit det var mange store kunstnarar som hamna på feil side under krigen, særleg komponistar og biletkunstnarar. Her får vi vita korleis sakene deira vart handsama. Men æresrettane skulle femna mykje vidare enn rettsstellet, og mange lesarar vil bli overraska over å sjå at dei også tok for seg mange kjende kunstnarar som det ikkje kviler slike skuggar over i dag" - Lars Roar Langslet, Dag og Tid

Forfatter(e):