Nils Petter Gleditsch: Mot en mer fredelig verden?

Nils Petter Gleditsch: Mot en mer fredelig verden?

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253039312
Status: I salg
Utgitt år: 2016
Innbinding: innbundet

Mot en mer fredelig verden?

Går vi mot en mer fredelig verden? 

Spørsmålet kan virke naivt. Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden. Men de væpnede konfliktene er i hovedsak konsentrert om et fåtall av land, og den økte oppmerksomheten er nettopp et tegn på at vold ikke lenger kan feies under teppet. Sannsynligheten for at vi skal bli drept i krig eller folkemord har sunket sterkt de siste tiårene. I denne boka gir fredsforskeren Nils Petter Gleditsch et overblikk over utviklingen i det internasjonale konfliktbildet. Han argumenterer for at vold på lengre sikt er i ferd med å bli et utdatert redskap i konflikter såvel innad i stater som mellom dem og tar til orde for det han kaller den sosialdemokratiske freden, bygd på demokrati, internasjonalt samarbeid, økonomisk integrasjon og sosial og økonomisk -utjevning. 

Boka reiser flere vanlige innvendinger mot denne framtidsoptimismen: at den vil bli brutt av nye stormaktsmotsetninger, av religiøse motsetninger, av økende ulikhet, eller av klimaendring og andre miljøtrusler. Alle disse utfordringene må tas på alvor, men de vil likevel neppe kunne snu den allmenne tendensen i retning av mer fredelige forhold på lengre sikt.

Omtaler

"Nils Petter Gleditsch har levert et nøye gjennomarbeidet, tankevekkende og provoserende forsvar for teorien om den liberale freden som er vel verdt å bruke tid på."

Aslak Storaker, NY TID

 

"Boka inneholder en mengde interessante, og til dels overraskende, opplysninger. Gleditsch har samlet en omfattende dokumentasjon som grunnlag for sine konklusjoner."

Jon Kvalbein, DAGEN

 

 

 

Forfatter(e):