Mrs Dalloway, Virginia Woolf

Nominert til kritikerprisen

Norsk kritikerlag har offentliggjort de nominerte til Kritikerprisen for året 2017. Blant de fire nominerte til Kritikerprisen for beste oversettelse finner vi Merete Alfsens oversettelse av Mrs. Dalloway, skrevet av Virginia Woolf. Alfsen har tidligere oversatt en rekke av Woolfs andre titler for Pax forlag.

Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Carina Elisabeth Beddari, Audun Lindholm og Janneken Øverland. Prisen vil bli delt ut torsdag 1. mars klokken 11.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Juryens begrunnelse

Oversettelser kan ramme forfattere som sjokket etter et jordskjelv eller en jernbaneulykke – de oversatte risikerer å bli fratatt «deres maner, idiosynkrasiene i selve deres karakter». Sitatet og sammenligningen stammer fra Virginia Woolf, som etter sigende aldri leste oversettelser av sine egne bøker. I møte med Merete Alfsens norske gjendiktninger ville hun imidlertid hatt lite å frykte. Mrs. Dalloway (1925) utkom første gang på norsk i 1980, og i Alfsens nyoversettelse framstår romanen livligere enn noensinne; rytmen og musikaliteten i de woolfske livsøyeblikkene ivaretas sjeldent godt. Alfsens versjon påminner om at klassikeroversettelser er litteraturens føniksfugler, verk som lever for å gjenoppstå i stadig nye setningsmelodier.