1277

Pris:
999.00
ISBN: 9788253027722
Utgivelsesår: 2005
Status: I salg
Innbinding: ib
Oversatt av: Eldbjørg I. Hovland

Norge og Sverige gjennom 200 år

Bd 1-2

Historieverket ”Norge og Sverige gjennom 200 år” er et storslått tobindsverk om union og sosialdemokrati. Dette er et svensk-norsk samarbeidsprosjekt som ser nærmere på likheter og forskjeller mellom våre to naboland.

Historieverket ”Norge og Sverige gjennom 200 år” er et storslått tobindsverk om union og sosialdemokrati. Dette er et svensk-norsk samarbeidsprosjekt som ser nærmere på likheter og forskjeller mellom våre to naboland.


Bo Stråth:
Union og demokrati. Noreg og Sverige 1814—1905

I 1905 ble unionen mellom Norge og Sverige oppløst gjennom fredelig avvikling. Hva skjedde i disse årene? Og hvordan skal man forstå utviklingen mot fredelig sameksistens? Første bind i Norge og Sverige gjennom 200 år handler om hvordan unionstiden artet seg for to land med svært ulik historie. Bo Stråth presenterer her en analyse av spenningen mellom selvstendighet og fellesskap i den norsk-svenske unionen.

Francis Sejersted:
Sosialdemokratiets tidsalder
Norge og Sverige i det 20. århundre

Francis Sejersted analyserer her de siste hundre års historie i Norge og Sverige på en rekke samfunnsfelter, som demokratisk og politisk utvikling, nasjonaløkonomiske særtrekk, skole, industri og velferdsordninger. Hvordan utviklet for eksempel det skandinaviske fenomenet velferdsstaten seg i de to landene? Boka gir ny innsikt om utviklingen innen våre to land.
 

Forfatter(e):