26

Sejersted, Francis

Francis Sejersted (1936–2015) var historiker med hovedvekt på økonomisk historie. Han var leder av Nobelkomiteen fra 1982 til 1999, og styreformann i stiftelsen Fritt Ord fra 2000 til 2011. Fra 1973 til 1998 var han ansatt som professor i økonomisk og sosial historie ved Universitetet i Oslo, hvor han også var direktør for Senter for teknologi og kultur fra 1988 til 1998. Fra 1999 var han tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.

Bøker av Sejersted, Francis: