1942

Pris:
449.00
ISBN: 9788253035970
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 467
Innbinding: ib

Norsk rettstenkning etter 1800

Tolv studier

Å markere norsk rettsvitenskaps 200 år kan passende skje på et tidspunkt mellom 2011 og 2015. Dag Michalsen belyser historisk og metodisk trekk ved norsk rettstenkning etter 1800, trekk som tidligere har vært lite fremme i forskningen, med vekt på det som ble skapt av norsk rettsvitenskap. Siden 1960-tallet har de politisk-ideologiske fortolkningene stått i fremste rekke i den norske rettsforskningen, men i denne boken settes fokus på det andre sider ved norsk rettstenkning. Ledende temaer er rettslige ideologier, oppfatninger om rettens kulturelle identiteter, rettsdogmatiske og metodiske innovasjoner og debatter om internasjonal rettstenknings betydning for norsk rettsforskning. Å undersøke norsk rettstenkning historisk kan gjøres på flere måter. Fra et rettsvitenskapelig ståsted vil fokus ofte være rettsvitenskapens bidrag til rettssystemet. Historie- og samfunnsvitenskapene vil derimot gjerne ha større interesse for rettsvitenskapens politiske og sosiale dimensjoner. Denne boken søker å koble dette indre rettsvitenskapelige perspektiv med det ytre allmennhistoriske perspektiv.

Forfatter(e):