1944

Pris:
449.00
ISBN: 9788253036021
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 600
Innbinding: ib

Politisk filosofi

Fra Platon til Hannah Arendt

Utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt

Dagens politiske debatter, det være seg om rettferdig krig, om demokrati, om forholdet mellom religion og stat, om rettigheter og om frihet, hviler på en lang, filosofisk tradisjon. Uten at man setter seg inn i det teoretiske grunnlaget, blir det vanskelig å forstå hva som står på spill i disse temaene, hvordan de har formet vårt samfunn og hvorfor de er like aktuelle i dag. Denne boken gir gjennom 25 kapitler, hvert av dem skrevet av en spesialist på emnet, en presentasjon av utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Ved siden av kapitler om fremtredende filosofers verk og innflytelse, får vi presentert den politiske tenkningen i islamsk og kristen tradisjon. Med introduksjon av bokens redaktør, Jørgen Pedersen.

Platon • Aristoteles • Jesus, Paulus og Johannes\\\' åpenbaring • Augustin • Al-Fārābī og al-Māwardi • Thomas Aquinas • Ibn Khaldun • Machiavelli • Bodin • Grotius • Hobbes • Spinoza • Locke • Rousseau • Burke • Wollstonecraft • Kant • Hegel • Marx • Mill • Weber • Dewey • Heidegger • Schmitt • Arendt

Bidragsytere:

Andreas Harald Aure er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder

Paola de Cuzzani er professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Kjersti Fjørtoft er instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø

Hallvard J. Fossheim er professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø

Nils Gilje er professor i filosofi og kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Universitetet i Bergen

Lars Gule er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus

Jonas Jakobsen er stipendiat ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø

Hanada Kharma er timelærer ved Universitetet i Birzeit

Torbjørn L. Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ellen Krefting er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Thomas Krogh er professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Odin Lysaker er førsteamanuensis ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

Torjus Midtgarden er professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Jørgen Pedersen er forsker ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Richard Sørli er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Helga Varden er førsteamanuensis ved Department of Philosophy / Women and Gender Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign

Reidar Aasgaard er professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

 

Forfatter(e):