2017

Pris:
499.00
ISBN: 9788253036359
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Sideantall: 416
Innbinding: ib

Politisk kompetanse

Grunnlovas borgar 1814 - 2014

5. bind i bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Då Noreg fekk si eiga grunnlov i 1814, blei den nye statsmakta definert i eit knapt dokument med berre 112 paragrafar. Men samstundes opna det seg eit stort nytt spørsmål mot framtida. Kven var eigentleg kvalifisert til å halde denne statsmakta i hendene sine? Dette var det radikalt nye i den norske grunnlova som i alle andre skrivne forfatningar i kjølvatnet av den amerikanske og franske revolusjonen. Mange meinte dei hadde det endelege svaret på dette spørsmålet. Kompetente politiske borgarar hadde eigedom, utdanning, var vaksne og ikkje minst menn. Seinare representerte dei mobiliserte klassar, næringar, alder og kjønn. Men ingen av desse svara lukka spørsmålet som reiste seg or grunnlovsverket i 1814. Difor er historia om demokratiet enno open. Denne boka er ei historisk reise gjennom dei mange freistnadane på å gi eit svar på kven den kompetente politiske borgaren eigentleg er.

Presse

 

"En svært god og underholdende bok. (...) Et godt grunnlag for å diskutere spenningsforholdet mellom ekspertise og folkelig deltagelse, og mellom representative og mer direkte former for demokrati." - Jonas Bals, Klassekampen Bokmagasinet

Dagbladet 24.2.2014 - Den myndige borger

Klassekampen 15.2.2014 - Grundig om det revolusjonære bruddet med fortida.

 

Forfatter(e):